För att tillvarata föreningslivets intressen lämnar föreningsrådet synpunkter och remissvar till främst kommunen och regionen när det görs nya planer. Exempel kan vara både grönstrukturplaner, detaljplaner och regionala trafikplaner. I de fall kommunen ser oss som extra viktig remissinstans förekommer också en närmare dialog vid framtagandet. Exempel är utformningen av Centrum för Idrott och Kultur (CIK) där föreningsrådet tillsammans med ett flertal medlemsföreningar under 2016 ingått i olika arbetsgrupper med kommunen.