Referensgruppsmöten för kommunens nya idrottshallar

2018-01-21

Knivsta kommun har bjudit in till referensgruppsmöten den 5 och 7 februari:

  • Vad händer i Centrum för idrott och Kultur projektet (CIK)?
  • Vad händer i projektet Vrå Idrott och Kulturhus?  - här ansluter sporthallsföreningarna
  • Kultur- och fritidspolitiskt program

Inbjudan har gått till flertalet föreningar, men om inbjudan inte nått er förening och ni vill vara med så anmäl er till kommunens fritidschef Carina Nordlander (018-34 70 00).
Föreningsrådet kommer delta vid båda mötena för att bevaka övergripande föreningsfrågor samt de frågor som rör medlemsföreningar som inte kan delta. Input mottages gärna.

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.