Synpunkter på remisser, kommunal och regional planering

Föreningsrådet har under september lämnat synpunkter på detaljplanen för ett nytt idrotts- och aktivitetshus i norra Alsike och på regionens remiss till regional cykelstrategi.

Yttrande idrotts- och aktivitetshus Alsike (2017)
Synpunkter regional cykelstrategi (2017)

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.