Välkommen till årsstämma 22 april 2020

Årets stämma sker onsdagen 22 april kl 19-21 i lokal Glasäpplet, Knivsta Centrum för idrott och kultur.
Anmäl ombud och andra deltagare (t ex andra styrelseledamöter, ledare, funktionärer) till knivstaforeningsrad@gmail.com senast 21 april.

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.