Välkommen till årsstämma 21 april 2021

Vi välkomnar våra medlemmar till årsstämma onsdagen 21 april kl 19-21 digitalt .

Handlingar till årsstämman:
Verksamhetsberättelse 2020
Ekonomisk redovisning 2020
Stadgeändringar årsmöte 2021-04-21
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021

Länk till årsstämman har skickats ut till medlemsföreningars kontaktmejl, men publiceras också här 21 april.

Väl mött hälsar styrelsen för Knivsta föreningsråd

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.