Sommarlovsaktiviteter i Knivsta 2017

Det finns mycket att göra i Knivsta under sommaren. Kommunen har tagit fram ett sommarlovsprogram där flera av våra medlemmar är starka bidragsgivare till att våra barn och ungdomar får en aktivitetsfylld sommar!

Sommarlovsaktiviteter i Knivsta 2017

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.