Årsmöte 9 april 2019 kl 19:00-20:30

Välkomna till Knivsta föreningsråds årsmöte 2019

Årsmötet hålls tisdagen 9 april 2019 kl 19:00-20:30 i Högåsskolans matsal.
Skicka en representant från er förening till årsmötet och anmäler gärna via föreningsrådets facebook-sida.   

Motioner ska vara styrelsen till handa senast tisdagen 19 mars, mejla den/dem till denna adress och ring gärna någon i styrelsen och berätta mer.
Årshandlingar kommer skickas ut under mars månad.

Ge de föreningsriktningar som idag är mindre representerade i styrelsen en extra fundering när det gäller hur ser föreningsrådets styrelse ser ut. Valberedningen: Torgny Nilson och Britta Lästh.

Välkomna hälsar styrelsen för Knivsta föreningsråd

På årsmötet tillkännages också föreningspriset. Sista nomineringsdag är 17 mars.

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.