Årsstämma 23 april

2018-04-09 uppdaterad 2018-04-17

Föreningsrådets Årsstämma 2018 som äger rum måndagen den 23 april kl 19.00 i Allaktivitetsrummet vid biblioteket i Knivsta kommunhus.
Utöver årsmötesförhandlingarna får vi en presentation av pågående arbete med att ta fram ett Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun genom Lena Malmborg, Samordnare Kultur och Fritid vid kommunförvaltningen i Knivsta. Föreningsrådets styrelse ger också en första redovisning av resultat från vår nyligen genomförda enkät till medlemsföreningarna om deras syn på aktuell situation och förväntningar för kommande tre- till femårsperiod.
Utdelning av KFR:s Föreningspris för verksamhetsåret 2017 görs till en väl förtjänt förening.
Föreningsrådets styrelse hälsar alla hjärtligt välkomna!

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomisk redovisning 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.