Välkommen till årsstämma 22 april 2020

Årets stämma gick av stapeln onsdagen 22 april kl 19-20:30 digitalt . Protokoll distribueras efter justering.

ÅRSHANDLINGAR
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning 2019
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.