Kommunens översiktsplan

2017-10-22

Föreningsrådet lämnade synpunkter på kommunens förslag till översiktsplan vid första samrådet i våras. De blev inte tillräckligt bemötta vid den reviderade översiktsplan som fram tills 22/10 varit utställd i kommunhuset, därför kvarstår de flesta punkterna i vår nya skrivelse (se nedan). Vår förhoppning är att kommunen tar åt sig våra synpunkter så att vi får en översiktsplan som tar mer hänsyn till föreningslivet.

KFR Synpunkter ÖP

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.