Yttrande över förslag till översiktsplan

Knivsta Föreningsråd följer för medlemmarnas räkning planerings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och rekreation.

Fram till 3 juni har kommunen haft förslaget till översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 ute på samråd. Föreningsrådet har lämnat sina synpunkter:
KFRs synunkter på förslag till ÖP

Föreningsrådet har också lämnat ett yttrande på en ny detaljplan i Central Ängby:
KFRs yttrande över detaljplaneförslaget för Centrala Ängby

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.