Medlemsbrev mars 2018 - medlemsenkät

2018-03-11

Till Medlemsföreningarna i Knivsta Föreningsråd!

Med aktiv hjälp från våra medlemmar hoppas vi kunna bidra till att det kultur- och fritidspolitiska programmet som Knivsta kommun arbetar med kan utgå från föreningslivets syn.Vi ber därför alla våra medlemsföreningar att svara på vår medlemsenkät, läs mer i vårt senaste medlemsbrev.

Vänligen skicka besvarad enkät senast den 3 april 2018 till knivstaforeningsrad@gmail.com. I syfte att underlätta för föreningarna kommer ledamöterna i Föreningsrådets styrelse att ta en telefonkontakt med samtliga medlemsföreningar under vecka 12 och 13.

Medlemsbrev 10 mars 2018
Medlemsenkät

Välkommen till Knivsta föreningsråd!

Mål för Knivsta Föreningsråd

Ett av KFRs mål är att hitta samarbetsformer mellan föreningarna så att föreningslivet utvecklas i kommunen. Föreningar som har resurser vilka kan användas av andra föreningar kan presentera dessa på föreningsrådets hemsida.

Föreningsrådet försöker också få erbjudanden från verksamhetsidkare som kan ge föreningar som är medlemmar i Knivsta föreningsråd rabatter eller andra förmåner.

Föreningsrådet arbetar bland annat med flera olika frågor bl.a rörande olika anläggningar i kommunen, översiktsplanen för Knivsta kommun och  ekonomiska stöd till föreningslivet. Samarbete mellan skolan och föreningsliv har också varit en viktig fråga.