Punkter/Frågor i anslutning till träff med Föreningsrådet

- Kort beskrivning av nuvarande verksamhet
- Antal aktiva och passiva medlemmar samt ungefärlig åldersfördelning
- Beskrivning av nuvarande lokaler och anläggningar
- Beskrivning av lokal- och anläggningsbehov
- Föreningens målsättning inom 5 år
- Föreningens vision/er (oberoende av ekonomiska eller andra begränsningar)