Arbetsorganisation 2018

Föreningsrådets insatser drivs av dess ideella styrelse utifrån idéer, önskemål och behov från medlemmarna. Styrelsens arbete grundar sig i stadgarna och utvecklas löpande under året främst i och med kontakter med medlemsföreningarna, bevakning av kommunens planer, utvecklingen av Knivsta Centrum för idrott och kultur (KCIK) och regelbundna möten mellan kommunens politiker, tjänstemän och föreningsrådets styrelse.

Föreningsrådets verksamhet är i huvudsak uppdelad på

-löpande/akuta frågor för vilka styrelsen är direkt ansvarig
-planerad verksamhet som drivs i projektorganisation där ansvaret är fördelat på av styrelsen utsedda projektledare och projektgrupper/kommittéer.

Särskilda insatser 2018:

  • Sammanställning och analys och av svaren på medlemsenkäten som skickades ut i mars 2018.
  • Medverka i utarbetandet av Kultur- och fritidspolitiskt program som genomförs av Knivsta kommun.
  • Bidra till att skapa och etablera samverkansgrupper bland medlemsföreningarna.
  • Bevaka frågor som rör övergripande föreningspolicy och den certifiering av barn- och ungdomsföreningar som gjordes 2013.
  • Arrangera föreläsning för medlemsföreningarna med ett aktuellt tema.
  • Bevaka föreningslivets intressen under valrörelsen 2018.