Sommarlovsaktiviteter i Knivsta

2017-07-03

Det finns mycket att göra i Knivsta under sommaren. Kommunen har tagit fram ett sommarlovsprogram där flera av våra medlemmar är starka bidragsgivare till att våra barn och ungdomar får en aktivitetsfylld sommar!

Sommarlovsaktiviteter i Knivsta 2017

Föreningsrådets synpunkter på förslag till översiktsplan

2017-06-03

Knivsta Föreningsråd följer för medlemmarnas räkning planerings- och byggnadsfrågor inom Knivsta kommun när det gäller fritid, sport och rekreation.

Knivsta kommun har 3 maj - 3 juni 2017 haft översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 ute på samråd. Föreningsrådets styrelse har informerat medlemsföreningarna under framtagandet av yttrandet.

KFRs synpunkter på förslag till ÖP

Föreningslivets synpunkter på Centrala Ängby

2017-05-29

Knivsta kommun har haft förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera ute för samråd från och med 20 april till och med 29 maj 2017.

Eftersom det är angeläget att vi från föreningslivets sida utnyttjar möjligheten att lämna våra synpunkter på planen har föreningsrådets styrelse lämnat ett yttrande. Yttrandet har synpunkter på hur de boendes behov av ytor för spontanidrott/lek, tillgång till kvarterslokaler, närhet till friluftsområden mm tillgodoses.

KFRs yttrande på förslag till detaljplan för Centrala Ängby

Den 22 april bjöds medlemsföreningarna in att lämna sina synpunkter på planen till styrelsen för att bygga in dem i ett gemensamt svar. Flera medlemmar lämnar självklart egna yttranden och ska så göra, men ofta finns det föreningar som annars avstår och det var dessa föreningsrådet främst vände sig till.

Föreningslivets plats i Nydal

2017-03-17

Knivsta Föreningsråd har 32 medlemsföreningar inom idrotts- och kultursektorn och följer tillsammans med dem den planeringsprocess som genomförs för stadsdelen Nydal.

Särskilt viktigt tycker vi det är att "utgå från barns perspektiv och en mänsklig skala. Plats för idrott och kultur är viktiga delar i staden."  (ur visionen för Nydal, antagen av kommunfullmäktige 16 februari 2016)

Läs föreningsrådets synpunkter på detaljplanearbetet.

Föreningsmatchning

2016-11-16

Om er förening vill matchas, fyll i blanketten och hör av er till föreningsrådet!
Anmälan föreningsmatchning

Kick-off föreningsmatchning 15 november 2016:
Inbjudan Dokumentation