Föreningslivets synpunkter på Centrala Ängby

2017-04-22

Knivsta kommun har lagt ut ett förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera, för samråd från och med 20 april till och med 29 maj 2017.

Föreningsrådet bedömer att det är angeläget att vi från föreningslivets sida utnyttjar möjligheten att lämna våra synpunkter på planen. Hur tillgodoses de boendes behov av ytor för spontanidrott/lek, tillgång till kvarterslokaler, närhet till friluftsområden mm?

Därför förbereder vi ett yttrande och bjuder in de medlemsföreningar som så önskar att lämna sina synpunkter på planen till oss så bygger vi in dem i ett gemensamt svar från föreningslivet.

De medlemsföreningar som önskar lämna egna yttranden ska självklart göra det. Detta erbjudande vänder sig till er som annars kanske skulle avstått från att svara.

Lämna medlemsföreningens synpunkter senast den 24 maj till torgny.nilson@gmail.com.

Kallelse till årsstämma

Föreningslivets plats i Nydal

2017-03-17

Knivsta Föreningsråd har 32 medlemsföreningar inom idrotts- och kultursektorn och följer tillsammans med dem den planeringsprocess som genomförs för stadsdelen Nydal.

Särskilt viktigt tycker vi det är att "utgå från barns perspektiv och en mänsklig skala. Plats för idrott och kultur är viktiga delar i staden."  (ur visionen för Nydal, antagen av kommunfullmäktige 16 februari 2016)

Läs föreningsrådets synpunkter på detaljplanearbetet.

Föreningsmatchning

2016-11-16

Om er förening vill matchas, fyll i blanketten och hör av er till föreningsrådet!
Anmälan föreningsmatchning

Kick-off föreningsmatchning 15 november 2016:
Inbjudan Dokumentation