Kontakt

E-post: knivstaforeningsrad@gmail.com
Plusgiro: 100 54 23 -7

Ledamöter & specialområden:

Andrea Andersson, kassör - 073-981 74 95 - fotboll
Ingrid Lundell, ordförande - 073-069 28 46 - välgörenhet
Katarina Bengtsson, vice ordförande - 073-778 25 41 - elljusspår
Agnetha Öberg, sekreterare - 070-8563196 - kultur
Carl Nordin - 070-552 87 82 - välgörenhet, issport
Ewa Fogelfors - odling
Marianne von Seth - odling

Facebook för medlemsföreningar
Styrelseledamöter och sektionsansvariga m fl i våra medlemsföreningar kan gå med i vår Facebook-grupp. Där delar föreningsrådets styrelse relevant information och medlemmar kan lämna synpunkter till föreningsrådets styrelsemöten, möten med kommunen m.m.