Kontakt

E-post: knivstaforeningsrad@gmail.com
Plusgiro: 100 54 23 -7

Ledamöter & specialområden:

Katarina Bengtsson, vice ordförande - 073-778 25 41 - elljusspår
Andrea Andersson, kassör - 073-981 74 95 - fotboll
Carl Nordin - 070-552 87 82 - välgörenhet, issport


Facebook för medlemsföreningar
Styrelseledamöter och sektionsansvariga m fl i våra medlemsföreningar kan gå med i vår Facebook-grupp. Där delar föreningsrådets styrelse relevant information och medlemmar kan lämna synpunkter till föreningsrådets styrelsemöten, möten med kommunen m.m.