Vad krävs för medlemsskap?

Medlemmar i Knivsta föreningsråd kan en förening bli som uppfyller villkoren i föreningsrådets stadgar. Inval sker på årsstämma, men ansökan kan ske när som helst under året.

Ansökan

För att vi skall kunna behandla en ansökan i styrelsen så behöver vi två saker:
- Föreningens stadgar
- Föreningsuppgifter

Föreningens stadgar ska stämma överens med föreningsrådets villkor för medlemsskap. Dessa villkor är exempelvis att medlemsskapet är frivilligt.

Ansökningsblankett
Här kan du hämta ansökningsblankett i word-format eller i PDF-format. Skriv ut, fyll i och skicka in enligt adress i blanketten.
Skicka in ett exemplar av stadgarna tillsammans med ansökningsblanketten.

Mailinglista för medlemmar

Kontaktperson i medlemsförening kan bli medlem i föreningsrådets mailinglista. Denna är ett effektivt sätt att föra information mellan medlemmar och föreningsrådets styrelse. För att komma med på listan, hör av dig till någon i styrelsen.