Medlemmar 2024

Organisation, mötesplatser och kontakt

Föreningsrådet skickar ut ett medlemsbrev ungefär en gång per kvartal. Breven innehåller information om pågående projekt, samarbeten, medlemmar och skrivelser.

Medlemsföreningarna träffas även i andra sammanhang, t ex fokus- eller samverkansgrupper, och lyfter därifrån vidare relevanta frågor till föreningsrådets styrelse.

Mötesplatserna för våra medlemmar är många. Efter en enkät till medlemmarna 2018 satte föreningsrådet samman en karta, hitta oss här:

Mötesplatser för Knivstas föreningar