Varför en förening?

Om ni är en grupp som har en aktivitet på er fritid så kan ni bilda en förening. Med en förening kan ni få olika bidrag till verksamheten, åtminstone om ni aktiverar barn/ungdomar. Aktuella regler finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida. Titta efter länk till Uppleva_och_göra för att hitta bidragsreglerna.

Glädjen med att vara aktiv i en förening kan många av oss vittna om. Att dela sitt intresse med andra är kul, i en förening kan det bli ännu roligare! Att samverka med, tävla mot eller på annat sätt ha kontakt med andra föreningar är kanske det bästa av allt. Inom idrotten är detta uppenbart. Men Knivsta föreningsråd består av så mycket mer än ”bara” idrottsföreningar…

…

En förening bör ha lite ordning och reda. Om den ska hantera pengar bör den ha en organisation och några enkla regler för vad som ska gälla. I etablerade föreningar finns organisation och regler för föreningen nedskrivna i s.k. stadgar.

För att en förening ska kunna vara med i föreningsrådet måste föreningens stadgar visa att den är demokratisk, laglig, har en ”normal” människosyn och så vidare. Kontakta föreningsrådet om ni vill ha en mall för och hjälp med att skriva stadgar för er förening!