Kontakt

E-post: knivstaforeningsrad@gmail.com
Plusgiro: 100 54 23 -7

Ledamöter & specialområden:
Kjell Karlsson - 070-606 45 23 - ordförande
Fredrik Åström - 070-982 46 49 - vice ordförande, hallsport
Andrea Andersson - 073-981 74 95 - kassör, fotboll
Ingrid Lundell - 073-069 28 46 - välgörenhet, kultur
Staffan Falk - 070-420 26 01 - välgörenhet
Torolf Lönnerholm - 070-404 30 29 - odling
Katarina Bengtsson - 073-778 25 41 - elljusspår
Maryam Hansson Edalat - 073-707 89 96 - kampsport
Jesper Rydåker - 072-454 57 22 - friluftsliv
Carl Nordin - 070-552 87 82 - issport

Facebook för medlemsföreningar
Styrelseledamöter och sektionsansvariga m fl i våra medlemsföreningar kan gå med i vår Facebook-grupp. Där delar föreningsrådets styrelse relevant information och medlemmar kan lämna synpunkter till föreningsrådets styrelsemöten, möten med kommunen m.m.