Kontakt

E-post: knivstaforeningsrad@gmail.com
Plusgiro: 100 54 23 -7

Ledamöter & specialområden:
Ann Edlund (ordförande) - 070 213 86 67 - friluftsliv, samhälle
Kjell Karlsson (sekreterare) - 070-606 45 23 - hallsport
Torolf Lönnerholm (kassör) - 070-404 30 29 - samhälle, hembygd, miljö, friluftsliv
Ted Rönnevall (vice ordförande) - 073-374 08 77 - fotboll, judo, handboll
Dag Dacke (ledamot) - 070-731 90 09 - friidrott, hallsport, ledarskap
Ingrid Lundell (ledamot) - 073-069 28 46 - ideella föreningar, friluftsliv
Emelie Nordin (ledamot) - 070-855 35 23 - friluftsliv, utomhussport
Ove Engström (suppleant) - 072-205 07 05 - hallsport, samhälle, hembygd
Lena Pettersson (suppleant) - 070-589 82 49 - fotboll

Facebook för medlemsföreningar
Styrelseledamöter och sektionsansvariga m fl i våra medlemsföreningar kan gå med i vår Facebook-grupp. Där delar föreningsrådets styrelse relevant information och medlemmar kan lämna synpunkter till föreningsrådets styrelsemöten, möten med kommunen m.m.